regulamin

1. Informacja o sprzedawcy

Sprzedawcą w sklepie internetowym www.tit.bls.pl jest firma:

T&T s.c. Artykuły Motoryzacyjne
Talik Władysław Talik Krystyna
ul. Andrychowska 2/20
43-308 Bielsko-Biała
NIP 547-00-89-135
REGON: 070395981
Organ rejestrujący działalność gospodarczą: Prezydent Miasta Bielska-Białej

2. Ochrona danych

Sprzedawca nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacja umowy sprzedaży. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Firma T&T s.c. Artykuły Motoryzacyjne zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.//Zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/"RODO"//

3. Potwierdzenie zamówienia

Każde złożone zamówienie będzie potwierdzone telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez pracownika naszej firmy. W tym celu niezbędne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail w formularzu zamówienia. Aby wyeliminować potencjalne pomyłki każde zamówienie będzie sprawdzane pod kątem prawidłowego pasowania z modelem pojazdu do którego zamawiają Państwo części.

4. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego towaru. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru, klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

5. Formy płatności

oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:
5.1 Przelewem na konto firmy.
Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Umowę uznaje się za zawartą od wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
5.3. Gotówkowa za pobraniem.
Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi lub listonoszowi lub podczas odbioru przesyłki w urzędzie pocztowym. Ujemną stroną tej metody płatności jest wyższy koszt przesyłki niż w przypadku zamówień płatnych przelewem ze względu na koszty pobrania. Umowę uznaje się za zawartą od potwierdzenia jej przez Sprzedawcę.
5.4 Gotówkowa przy osobistym odbiorze w siedzibie sklepu.
Zapraszamy w miarę możliwości do odbioru zamówionego towaru osobiście w naszej firmie. Oszczędzacie Państwo w ten sposób dodatkowo na kosztach przesyłki. Umowę uznaje się za zawartą od potwierdzenia jej przez Sprzedawcę i podania terminu odbioru zamówienia.

6. Dokument zakupu

Każdy towar wysłany zostaje razem z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. Posiadanie faktury VAT lub paragonu fiskalnego jest warunkiem koniecznym do zwrotu towaru lub do złożenia reklamacji.

7. Realizacja dostawy

Wszystkie zamówione części w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytów zamawianych towarów. Klient zostaje każdorazowo poinformowany o planowanych kosztach przesyłki przed wysłaniem paczki.

8. Reklamacje

Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji w myśl ogólnych przepisów handlowych. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane.
Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@tit.bls.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  9. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  Sprzedawca wystawia Fakturę korygującą VAT i przesyła ją na adres. Pieniądze zwracane są za pomocą przelewu lub przekazu pieniężnego na adres wskazany przez kupującego w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez kupującego Faktury korygującej VAT. Sprzedawca nie odpowiada za błędne wskazanie adresu zwracanych pieniędzy przez kupującego.

  Aby odstąpić od umowy zawartej pomiędzy kupującym a sprzedawcą , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@tit.bls.pl lub adres pocztowy Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.


  Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Rzeczna 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice.


  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


  [DANE SPRZEDAJĄCEGO]

  …………………………….
  …………………………….
  …………………………….


  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………. .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Pełna nazwa firmy ……………………………………………………………..
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
  …….……………………………………………………………………

  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

  10. Brak odstąpienia od umowy:

   Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym www.tit.bls.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bielsku-Białej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  12. Postanowienia końcowe

  12.1 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  12.2 Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

  12.3 Sklep może w ramach promocji przy większych zamówieniach obniżyć cenę towaru.

  12.4 Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  12.5 Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie sklepu opisy produktów były prawidłowe, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  12.6 W przypadku niedopełnienia przez kupującego formalności wynikających z z powyższego regulaminu sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub opóźnienia powstałe podczas rozpatrzenia złożonego wniosku.

  12.7 W sprawach nieuregulowanych Zasadami Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  12.8 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

  12.9 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  12.10 Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu.